Lezing 20 februari

Donderdag 20 februari 2020. Lezing door Jos Korsten:
Lodewijk XIV in Brabant.
Was Lodewijk XIV wel of niet op Kasteel Heeswijk? En als hij er al geweest is, hoe lang
is hij gebleven en wat heeft hij daar allemaal uitgespookt? Hoe zat het ook alweer met
het “Traktaat van Heeswijk? “

Werkgroepen

1. De werkgroep Heemkamer ontvangt nieuwe leden en bezoekers en toont hen wat er allemaal op de Heemkamer te vinden is. Zij verzorgd tevens het onderhoud .

2. De werkgroep Archief beschrijft alle documenten en voorwerpen in de Heemkamer en legt deze ook digitaal vast. Enkele historische voorwerpen zijn in de Heemkamer tentoongesteld.

3. De werkgroep ICT en Website draagt zorg voor apparatuur en actuele info op de site.

4. De Fotowerkgroep verzamelt en beschrijft foto’s. De collectie wordt gerubriceerd en gedigitaliseerd.

5. De werkgroep Archeologie ondersteunt bodemonderzoek binnen de gemeente Bernheze, met name in de kernen Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Bodemvondsten worden beschreven, geconserveerd en gepubliceerd.

6. De werkgroep Educatie ontwerpt en geeft uitvoering aan erfgoededucatie vanuit Heemkundig perspectief voor jongeren in het algemeen en voor leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs in het bijzonder.

7. De werkgroep Genealogie ondersteunt stamboomonderzoek en maakt daarvoor diverse collecties voor onderzoekers toegankelijk.

8. De werkgroep Bidprentjes verzamelt en beschrijft bidprentjes. Zij houdt de collectie onder beheer en beantwoordt vragen met betrekking tot familiegegevens.

9. De werkgroep redactie “Kroniek” verzorgt elk kwartaal het tijdschrift “De Wojstap” en verder de boekenreeks (1. Terugbladeren)

10. De werkgroep Monumenten bestudeert en reageert indien nodig op gemeentelijke en nationale plannen.

11. De werkgroep Jaarprogramma regelt interessante lezingen en/of excursies.

12. De werkgroep PR en ledenwerving tracht door middel van diverse activiteiten informatie over en belangstelling voor Heemkunde te realiseren.

Beste bezoeker,

 

Hartelijk welkom,

U bevindt zich op de site van heemkundekring De Wojstap.

U kunt hier veel informatie over ons en onze activiteiten vinden.

Vindt U niet wat U zoekt, neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

Ook kunt U ons elke woensdagmiddag bezoeken in de Heemkamer,

die dan van 14.00 tot 16.00 uur geopend is.

Van harte welkom!