HISTORISCHE GEOGRAFIE BRABANT BERNHEZE/ DE WOJSTAP

historischegeografiebrabant

Doel

Het doel van het project is om de versnipperde erfgoed-informatie in Noord-Brabant te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

De basis waaraan deze informatie wordt opgehangen zijn de eerste landmetingen ten behoeve van de inning van belasting. Dit werd uitgevoerd met de zogenaamde “driehoeksmeting”. De meetgegevens zijn opgetekend in de vrij nauwkeurige kadasterkaarten van 1832, de zogenaamde Minuutplans.

Op deze minuutplans staat ieder perceel, huis, straat, beek etc. precies uitgetekend. Percelen en huizen zijn genummerd. De oude straatnamen staan vermeld en ook de waterlopen zijn benoemd.

De naam van de eigenaar van dat perceel of van die woning in 1832 is exact omschreven in de bij dat Minuutplan horende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, kortweg OAT genoemd. Deze OAT beschrijft ook de grootte, de soort grond en de verschuldigde belasting van betreffend perceel.

Deze minuutplans en de daaraan gekoppelde OAT’s zijn de beginsituatie van het kadaster 1832.