Om onze doelstellingen te realiseren zijn een

aantal werkgroepen actief.

 

 De werkgroep Archeologie ondersteunt bodemonderzoek binnen de gemeente Bernheze, met name in de kernen Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Bodemvondsten worden beschreven, geconserveerd en gepubliceerd.

De werkgroep Archief beschrijft alle documenten en voorwerpen in de Heemkamer en legt deze ook digitaal vast. Enkele historische voorwerpen zijn in de heemkamer tentoongesteld.

De werkgroep Beeldarchief houdt zich bezig met het verzamelen, verwerken (scannen en opslaan), beschrijven, administreren en dupliceren van foto’s, films, audio(visuele) producten en ander beeldmateriaal.

De werkgroep Bidprentjes verzamelt en beschrijft bidprentjes. Zij houdt de collectie onder beheer en beantwoordt vragen met betrekking tot familiegegevens.

 De werkgroep Communicatie verzorgt de communicatie met de leden van de heemkundekring en met de buitenwacht. Zij doet dat o.a. door middel van Nieuwsbrieven en de Wojstap Kroniek.

 De werkgroep Educatie ontwerpt en geeft uitvoering aan erfgoededucatie vanuit heemkundig perspectief voor jongeren in het algemeen en voor leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs in het bijzonder.

 De werkgroep Genealogie ondersteunt stamboomonderzoek en maakt beschikbare gegevens voor onderzoekers toegankelijk.

 De werkgroep Monumentendag houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden die gedaan moeten worden omdat HKK de Wojstap elk jaar meedoet met de Nationale Monumentendag.

 Als u interesse hebt om in een van de werkgroepen deel te nemen, neem dan contact op met het secretariaat.