Communicatie

 

De werkgroep communicatie verzorgt de communicatie met de leden van de heemkundekring en met de buitenwacht.
Er zijn daarvoor een aantal mogelijkheden:

De nieuwsbrief:
deze Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Het grote merendeel van de leden ontvangt de Nieuwsbrief digitaal.
Zij die daarvoor de wens te kennen gaven ontvangen een schriftelijk exemplaar tegelijk met de Kroniek.
Het blad is bedoeld voor:
•mededelingen van het bestuur,
•mededelingen uit en verslagen van de werkzaamheden van werkgroepen,
•mededelingen over lezingen en excursies die gehouden zullen worden,
•verslagen van lezingen en excursies die gehouden zijn.
Indien leden een mededeling hebben voor in de Nieuwsbrief, kunnen zij hun bijdrage insturen naar het secretariaat.

De Wojstap Kroniek:
dit blad verschijnt 4 keer per jaar. Het blad is bedoeld voor:

•verslagen van onderzoeken door leden;
•artikelen over Heeswijk, Dinther en Loosbroek;
•vermelding van historische gegevens over onze dorpen.

Het blad wordt geleid door een redactie. Indien leden of buitenstaanders een bijdrage willen leveren, kunnen zij kopij opsturen naar het secretariaat of via het secretariaat contact opnemen met de redactie.
Medewerking aan radio- en tv-programma’s van lokale omroepen.
Leden van de Heemkundekring verlenen medewerking aan de lokale omroep.