Werkgroep Educatie

HKK De Wojstap ziet het als haar taak erfgoededucatie vanuit Heemkundig perspectief mogelijk maken voor jongeren in het algemeen en voor leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs in het bijzonder. De werkgroep Educatie voert deze taak uit.

 

Het is de bedoeling dat kinderen nu al de heemkamer bezoeken zodat zij, ook wanneer ze ouder zijn, de weg naar de heemkamer kunnen vinden.

 

Voor de leerlingen van de groepen 3 van de basisscholen in Heeswijk-Dinther en Loosbroek is door de HKK een educatief project opgezet op basis van een geschiedenispakket voor de basisscholen, getiteld: “Tonnie en Kee in Keutelree”.
Dit lespakket is ontworpen door Erfgoed Brabant. Alle basisscholen in genoemde dorpen maken gebruik van het lespakket en brengen een bezoek aan de heemkamer.
Zowel voor scholen als belangstellenden is hieronder dezelfde informatie over “Tonnie en Kee in Keutelree” te vinden en te downloaden. De informatie is in de eerste plaats bestemd voor ICC-ers en leerkrachten van de basisscholen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Neem voor meer informatie en/of aanmelden direct contact op met  tillybongers@hotmail.com