Algemene informatie


De vereniging werd opgericht op 30 januari 1979.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 40217438
Ons banknummer is IBAN NL 18 RABO 0120.110.369
Gehuisvest in de Heemkamer Raadhuisplein 21a Heeswijk-Dinther
Secretariaat Pastoor Maasstraat 16, 5473 CG Heeswijk-Dinther
tel. 0413-293239
Vier keer per jaar geven we een tijdschrift uit: “De Wojstap Kroniek”.
Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief met informatie over te houden activiteiten, lezingen, excursies,
tentoonstellingen en tevens worden de nieuwsberichten van het Brabants Heem,
de overkoepelende organisatie van de provincie, doorgegeven.
Onze leden kunnen dan intekenen voor workshops, lezingen of cursussen elders in de provincie.
Eenmaal per jaar organiseert onze vereniging ten behoeve van haar leden,
introducés en andere belangstellenden, 4 a 5 lezingen en daarnaast een excursie.
In het begin van het jaar ontvangen de leden een jaarprogramma, met een overzicht
van alle activiteiten die het komende jaar zullen plaatsvinden.
Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief die zich bezighouden met: documentatie, archivering, historische publicaties, zowel schriftelijk (Nieuwsbrief, Kroniek), als via de radio (WAN),  foto’s en films/video, bidprentjes, genealogie, archeologie, organisatie van het jaarprogramma en educatieve projecten voor de jeugd.