Genealogie

De werkgroep genealogie heeft als doelstellingen:

1. Het adviseren van (aankomende) genealogen.
Voor alle vragen op het gebied van stamboomonderzoek kunt u terecht bij de werkgroep.
Gegevens uit het genealogisch- en fotobestand zijn tegen een kleine vergoeding beschikbaar.

2. (Met de computer) Op zoek naar onze voorouders
Onder die laatste titel geeft Bart van Schijndel, bij voldoende belangstelling (minimaal 6 personen, maximaal 12), elk najaar een cursus Genealogie voor De Wojstap. Deze cursus houdt o.a. in:
•Wat is genealogie?
•Hoe begin je?
•Archiefonderzoek
•Het bewaren, ordenen en opslaan van de verzamelde gegevens
•Genealogie en Internet
De cursus behelst 5 donderdagavonden van 20.00 uur tot ca. 22.15 uur (als er veel vragen zijn).
Kosten leden € 25,- en niet-leden € 40,-.
U kunt zich het hele jaar opgeven bij het secretariaat. Als de cursus voldoende deelnemers heeft krijgt u bericht.

3. Het verzamelen van stamboom- en andere familiegegevens van Heeswijk-Dinther- Loosbroek.
De Wojstap beschikt al over een kleine 70.000 namen. Indien u daar uw gegevens aan toe wilt voegen, wordt de verzameling alleen maar waardevoller voor onze leden en de inwoners van onze dorpen.

4. Het publiceren van stamboomgegevens van inwoners (of de voorouders van inwoners) van Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
In verband met de bescherming van de privacy worden er in principe geen gegevens vermeld van personen die óf na 1917 (100 jaar) geboren zijn, óf na 1942 (75 jaar) getrouwd zijn óf na 1967 (50) jaar overleden zijn.
Als u fouten ontdekt of aanvullingen heeft, dan horen wij dat graag
van u.
U kunt zich melden via: secretariaat@dewojstap.nl

Om een begin te maken hierbij drie kwartierstaten van voorouders van inwoners.
1.  Lambertus Voets (1866-1917)
2.  Johannes Langenhuizen (1830-1902)
3.  Adrianus Dobbelsteen (1832-1902)

Bij een kwartierstaat kun je bij elke willekeurige persoon beginnen.
Van hem/haar noteer je de ouders. Van elk van die ouders noteer je weer de ouders enzovoort. Het resultaat is alle bekende wettige voorouders van een bepaalde persoon, gerangschikt per generatie.
De persoon waar de kwartierstaat mee begint noemt men de kwartierdrager (met een moeilijk woord: de probant). Hij of zij heeft dus twee ouders, vier grootouders, acht grootouders enz. Iedere generatie verdubbelt het aantal voorouders.
Elke voorouder heeft zijn eigen nummer. De kwartierdrager is nummer 1, de vader en moeder 2 en 3, de grootouders 4 tot en met 7, de overgrootouders 8 tot en met 15 etc.