Het waarom van deze pagina.

 

Sinds 1 januari 2014 bepaalt AWR art. 5b dat de ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsregeling van de AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten op internet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft ten aanzien van het plaatsen van de vereiste informatie op internet.

Voor meer informatie over ANBI klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen nut beogende instelling.

 

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.
Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de ‘culturele ANBI’ die in hogere mate profiteert van de regelingen.

Wij hebben alle informatie voor belangstellenden op een rijtje gezet
achter deze link. ANBI gegevens.
Jaarverslag 2023 vind u hier.
Voor begroting 2024  klik hier.