Beeldarchief

Wat en hoe
De werkgroep beeldarchief houdt zich bezig met het verzamelen, verwerken (scannen en opslaan), beschrijven, administreren en dupliceren van foto’s, films, audio(visuele) producten en ander beeldmateriaal.
Het materiaal wordt allemaal gedigitaliseerd. De originelen worden zo veel mogelijk beschermd en systematisch opgeborgen, beschermd tegen de tand des tijds.

Daardoor bestaat de verzameling uit:
•zoveel mogelijk originelen;
•een digitaal bestand van de hele verzameling.

Toegankelijkheid
De verzameling dient toegankelijk te worden gemaakt voor de inwoners van HDL. Dat gebeurt op twee manieren:

•mappen met foto’s worden bewaard in kasten in de Heemkamer;
•een gedeelte wordt via de website toegankelijk gemaakt.

Wat vertoond wordt op de website is representatief voor alle onderdelen van de verzameling.
Dus personen, gebouwen, verenigingen, etc. verdeeld over Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Het is de bedoeling dat de foto’s via de computer ter inzage aan derden worden gesteld en dat alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar (heemkundekring, particulier, archief en/of bedrijf), een afdruk van de desbetreffende foto ter beschikking wordt gesteld.
De foto kan dan ook digitaal worden verkregen in hoge resolutie. De foto’s worden tegen een bescheiden vergoeding ter beschikking gesteld.

Het gebruik van dit digitaal beeldarchief is nuttig voor verschillende werkgroepen, voor foto’s in en ter opsiering van het kwartaalblad “De Wojstapkroniek”. Verder voor alle andere werkgroepen en leden van de heemkundekring, maar ook voor ieder ander die er gebruik van wil maken voor onderzoek, publicatie en/of tentoonstellingen.
Wij publiceren voorlopig onze foto’s op de volgende site. Klik daarvoor op onderstaande link:

Brabants erfgoed